Idea pożyczek gotówkowych typu „chwilówki”

Pożyczki gotówkowe stały się popularne zarówno ze względu na wysoki popyt, jak i ze względu na różne firmy reklamowe w środkach masowego przekazu i Internecie. Pożyczki te znane są również pod nazwą pożyczek chwilówek i zyskały taką popularność nie bez powodu. Są one przeznaczone do natychmiastowej pomocy finansowej dla osób w sytuacji kryzysowej i koncepcji wypłaty pożyczki online – stąd są dostępne dla wszystkich kredytobiorców.

W chwili obecnej w Polsce około 70% rodzin żyje od wypłaty do wypłaty. Wiele osób otrzymuje tak niskie wynagrodzenie, że często nie wystarczy, aby związać koniec z końcem. Staje się to poważnym problemem, gdy pojawiają się nieoczekiwane wydatki. Jest to zrozumiałe, że przyjaciele mogą pomóc- jednak coraz więcej osób wybiera kredyty gotówkowe na wszystkie inne opcje, a przede wszystkim dla ich wygody.

To normalne, że tam, gdzie jest popyt, jest podaż. W sektorze finansowym ta gałąź biznesowa jest wystarczająco przedstawiona. Wraz z nadejściem Internetu infrastruktura rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej.

Pożyczki chwilówki to małe krótkoterminowe niezabezpieczone pożyczki, które mają zostać spłacone w dniu wypłaty. Takie pożyczki są przyznawane na podstawie osobistej kontroli. Często są spłacane za pomocą elektronicznego przekazu pieniężnego, gdy pożyczkodawca wycofuje spłatę z rachunku bankowego kredytobiorcy w terminie wypłaty. Okres średniej spłaty takiej pożyczki wynosi 2-4 tygodnie.

Zgodnie z danymi „Wygląda na to, że te opcje kredytowe mogą sprawdzać się dla niektórych konsumentów, których koszty należy odłożyć na krótki okres czasu. Kluczem do tego, by produkt działał w sposób ustrukturyzowany, jest jednak wystarczający przepływ gotówki, który może zostać wykorzystany do umorzenia długu w krótkim czasie. "

Są to niewielkie pożyczki gotówkowe oferowane krótkoterminowo o średnim oprocentowaniu wynoszącym 300-500%, które mają zostać spłacone w ciągu dwóch tygodni.

Liczba Polaków korzystających z takich pożyczek wynosi kilka milionów.

69% wykorzystało pożyczki na pokrycie kosztów stałych.

6% korzysta z takich pożyczek w przypadkach nieoczekiwanego wydatku.

Opinia publiczna popiera wysiłki rządu na rzecz lepszej regulacji branży.

Pewien procent respondentów jest skłonny zaakceptować alternatywne, niewielkie możliwości pieniężne oferowane przez banki, mimo że prawdopodobnie będą one droższe od zwykłych ofert kart kredytowych i podobnych produktów.

Raport stwierdza również, że popyt na mały, krótkoterminowy kredyt pozostaje znaczący. W przypadku transakcji elektronicznych pożyczkodawcy po prostu wypłacają całkowitą kwotę z rachunku danej osoby. Pożyczkobiorca ma spłacić w odpowiednim czasie, co jest zazwyczaj następną wypłatą. W razie potrzeby pożyczka może zostać przesunięta do innego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów finansowych.

Kwota i stopy procentowe
Pożyczki chwilówki to małe pożyczki o średniej wartości od 100 do 1000 zł. Maksymalna kwota pożyczki zależy od dochodów pożyczkobiorcy. Takie pożyczki są bardzo drogie pod względem stóp procentowych i, być może, to jest ich charakterystyczną cechą.

Dopóki są one niezabezpieczone i często mogą zostać zaakceptowane bez kontroli kredytowej, firmy udzielające pożyczek pobierają dużo opłat za wygodę i anonimowość. Im krótszy termin wypłaty pożyczki, tym droższy jest pod względem odsetek.