Sektor pożyczek krótkoterminowych w parabankach

Parabanki, czyli instytucje pozabankowe, które przypominają obsługą klienta standardowy bank detaliczny świadczą usługi pożyczkowe od dawna. Oczywiście wielu kredytobiorców nie rozumie różnicy pomiędzy bankiem detalicznym, a parabankiem, co jest jednak bardzo ważne dla zabezpieczenia własnych interesów ekonomicznych. Jak kształtuje się oferta pożyczek krótkoterminowych (gotówkowych) w parabankach w porównaniu do banków detalicznych? To bardzo ciekawe zagadnienie, które pozwoli ci z czasem znacznie lepiej podchodzić do porównywania warunków, szczególnie krótkoterminowego zadłużenia.

Dowolność wydatkowania środków to największa zaleta kredytów krótkoterminowych

Ustawa o kredycie konsumenckim dotyczy zarówno funkcjonowania banków komercyjnych, jak również instytucji pozabankowych. Pożyczka krótkoterminowa to zabezpieczenie, w którym nie potrzeba najczęściej zabezpieczenia majątkowego, a wszystkie środki przeznacza się na konsumpcję. Tylko w szczególnych przypadkach dochodzi do zabezpieczenia umowy, np. wekslem in blanco, kiedy kredytobiorca nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej lub ma pewne braki w historii spłaty dotychczasowych zobowiązań w sektorze międzybankowym. Pożyczki krótkoterminowe spłaca się w granicach kilku tygodni do kilku lat, z reguły nie dłużej niż 3 – 4 lata, chociaż zdarzają się wyjątki. Pożyczka krótkoterminowa nie zakłada monitorowania wydatków kredytobiorcy. Pieniądze możesz zatem wydać na dowolny cel, bez żadnych dodatkowych formalności. Po aktualizacji przepisów związanych z kształtowaniem kosztów pozaodsetkowych oferty kredytów gotówkowych w bankach i parabankach mocno się wyrównały. Analiza kredytobiorcy jest jednak bardziej skomplikowana w bankach, które przykładają dużo uwagi do formatu zatrudnienia, czy monitorowania szczegółowych danych z rachunku osobistego. W ostatnich latach dostęp do kredytów gotówkowych skrócił się ze względu na rozwój narzędzi multimedialnych.

W jaki sposób najlepiej zaciągnąć kredyt krótkoterminowy?

Multimedialny format zaciągania pożyczki gotówkowej wydaje się najlepszy. Jeżeli posiadasz rachunek w danym banku detalicznym, wtedy otrzymasz decyzję o zadłużeniu praktycznie automatycznie. Nieco gorzej sytuacja przedstawia się w parabankach, gdzie jednak trzeba potwierdzić dochody. To wymaga z reguły rozmowy telefonicznej z dedykowanym konsultantem. Większość parabanków nakłada limity na nowych klientów, a zatem nie zaciągniesz bardzo wysokich kwot, np. rzędu 10 000 złotych i więcej, a jedynie 1000, 2000 złotych jednorazowo. Dopiero po spłacie takiego krótkoterminowego zobowiązania limity się naturalnie powiększa, a często dochodzi do możliwości negocjowania oprocentowania. Przy obecnych realiach prawnych kredytobiorca nie zapłaci za pożyczkę gotówkową więcej niż wynosi jej podstawowa wartość. Zadłużenie na poziomie 1000 złotych nie pociągnie za sobą nagle kosztów typu 10 000 złotych. Lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego to bardzo ważny punkt na drodze do podpisania umowy kredytowej. Lista ostrzeżeń KNF służy do monitorowania branży w poszukiwaniu podejrzanych, często nowych podmiotów z nietypowymi promocjami. Dzięki temu znacznie lepiej zabezpieczysz swoje interesy na rynku kredytowym. Analizy branżowe pokazują, że zainteresowanie współpracą z parabankami rośnie, ponieważ większość firm pożyczkowych działa w internecie, a przez to gwarantuje znacznie korzystniejsze warunki spłaty krótkoterminowego zadłużenia od klasycznych banków detalicznych. Gdzie według ciebie najlepiej pozyskać krótkoterminowe zadłużenie?