Jak zarobić na odsetkach lokat bankowych?

Lokaty bankowe to przede wszystkim odsetki i to one w znacznej mierze skutecznie zniechęcają potencjalnych klientów. Kolejnym powodem są zbyt niskie zarobki na lokatach. Niestety większość klientów liczy na szybką gotówkę niskim kosztem, niestety w praktyce teoria ta nie ma swojego odzwierciedlenia. Zgromadzone na naszej lokacie odsetki wypłacane są zawsze w zdefiniowany przez nas sposób, przeważnie na podany wcześniej numer konta. Odsetki są przypisane do kapitału lokaty gdybyśmy czasami zadecydowali o jej odnowieniu, lub mogą być wypłacone na konto w innym banku. Zasady wypłacania lokat to wewnętrzne ustalenia każdej z placówek. Wszelkie możliwe informacje znajdziemy zawsze w umowie lub regulaminie. Lokaty bankowe możemy podzielić również na odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne to te, które po zakończeniu okresu ich trwania bank może w każdej chwili automatycznie przedłużyć, o ile sami wyrazimy chęć dalszej współpracy z placówką. Wszystkie środki, które znajdują się na lokacie, będą nadal podlegały oprocentowaniu, dokładnie na takich samych zasadach, jak do tej pory. Oczywiście jeśli w między czasie nie uległy zmianie obowiązujące stawki oprocentowania. Zdarza się bowiem, że nowe zasady, na których ma dla nas pracować lokata, mogą okazać się dla nas niestety mniej korzystne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej sytuacji zainteresować się ofertą innej placówki. Może się bowiem okazać, że nasz dotychczasowy bank nie będzie w stanie zaoferować nam innych, korzystniejszych rozwiązań. Zasada ta dotyczy głównie ofert promocyjnych, lub tych, które nie znajdują się w stałej ofercie banku.

Lokaty nieodnawialne

Należy zdać sobie sprawę, że po zakończeniu terminu, lokaty bankowe bardzo często automatycznie przechodzą na oprocentowanie standardowe. Tam z kolei stawki mogą okazać się za niskie. To głównie od nas zależeć będzie, czy wykażemy się czujnością, aby na bieżąco śledzić obowiązujące warunki oraz stawki oprocentowania. Lokaty bankowe sklasyfikowane jako nieodnawialne, cechują się przede wszystkim tym, że są zamykane w momencie, gdy zakończy się okres umowy. Wtedy też następuje przekazanie środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami na nasze konto w banku. Orientując się w tematyce lokat i kredytów, bardzo często spotykamy się z pojęciem kapitalizacji odsetek. Dotyczy ona głównie lokat odnawialnych, lecz nie tylko.

Kapitalizacja lokat

Lokaty bankowe ulegają kapitalizacji na koniec okresu umowy dotyczącej każdej z nich. Lokaty odnawialne wiążą się z bezpośrednim przekazaniem kapitału oraz naliczonych odsetek. Kiedy mamy do czynienia z lokatami odnawialnymi, musimy mieć świadomość, że mają one wiele wspólnego z bezpośrednim przekazaniem kapitału oraz przynależnych mu odsetek. Lokaty bankowe odnawialne cechuje zdolność do dodawania zebranych odsetek do kapitału. Jeśli do tego dojdzie, zaraz po jej odnowieniu, wraz z wcześniej zdeponowaną kwotą, będą stanowić kapitał lokaty. Możemy również wybrać opcję kapitalizacji odsetek z wpłatą na wskazane wcześniej konto, a co za tym idzie, odnowiona lokata będzie mogła być utrzymywana na kwotę pierwotnie wpłaconą. Zgromadzone w ten sposób odsetki zostaną niezwłocznie przekazane klientowi. Choć cały proces brzmi dość skomplikowanie, nie ulega wątpliwości, że nie trzeba być Alfą i Omegą finansów, żeby stwierdzić, że zasady działania lokat bankowych są w praktyce dużo prostsze niż mogłoby się wydawać. Nie na darmo są bowiem najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce.